Cybercriminaliteit groeit explosief, onder andere in de vorm van de bijna dagelijkse DDoS- en hack-aanvallen. Meer aandacht voor veilige en betrouwbare alarmtransmissie over internet lijkt dan ook geen overbodige luxe. In de maart-editie besteedt Security Management Magazine hier aandacht aan.

Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel…

Een betrouwbare en veilige alarmtransmissie tussen het te beveiligen object en de alarmcentrale wordt een steeds belangrijker schakel in de totale toegepaste ‘end-to-end’ beveiligingsoplossing. Hierbij is het gegeven dat de gesloten waardeketen slechts zo sterk is als de zwakste schakel een niet te onderschatten waarheid. Alarmcentrales hebben een brede toepassing bij private- en particuliere organisaties, zoals meldingen van brand, overval en inbraak, de ontvangst van videobeelden, en het afhandelen van meldingen in het sociale domein.

Het hele artikel over de noodzaak van betrouwbare alarmtransmissie lees je op de website van Security Management.