Alarminrichting met DigiAlarm

 • Uw inbraakmeldsysteem wordt via de DigiAlarmbox aangesloten op de DigiAlarm-netwerken.
 • Via het netwerk wordt een verbinding tot stand gebracht met uw meldkamer/PAC.
 • De alarmmeldingen verlopen via het primaire netwerk:
  – via het open internet van de klant (DigiAlarm risicoklasse 2-4), of
  – via een dedicated besloten netwerkverbinding (DigiAlarm risicoklasse 4-plus).
 • Als het primaire netwerk niet beschikbaar is wordt automatisch gebruik gemaakt van de besloten back-up mobiele (LTE) verbinding.
 • Beide verbindingen (primair en back-up) en de DigiAlarmbox worden permanent (24/7) bewaakt door het DigiAlarm 24/7 monitoringcentrum.
 • De beschikbaarheid van DigiAlarm risicoklasse 4-plus is minimaal 99,9%.
 • De beschikbaarheid is via continue kwaliteitsrapportages (Verification of Performance/VoP) periodiek opvraagbaar.

Risicoklasse 2-4 alarmtransmissie

Schematische weergave van de inrichting van DigiAlarm risicoklasse 2-4.

Risicoklasse 4-PLUS alarmtransmissie

Schematische weergave unieke inrichting DigiAlarm 4-plus, de allerveiligste.